Telia tecknar miljonavtal med Swedish Meats

TeliaSonera Sverige har tecknat ett fyraårigt avtal med Swedish Meats. Avtalet är ett funktionsavtal som omfattar fast- och mobiltelefoni och är värt cirka 23 miljoner.- Företagen frågar allt mer efter funktioner istället för enskilda tjänster och produkter, säger Anders Tillander, chef för företagsmarknaden på TeliaSonera Sverige. De har sett att det fungerar väl i praktiken och att det ger besparingar. De får tillgång till extern expertis och kan fokusera på sin egen kärnverksamhet.En undersökning bland Telias företagskunder visar att företagen upplever att det är svårt att hänga med i den snabba teknikutvecklingen och att det ökar intresset för att hyra funktioner för telefoni, datakommunikation och pc-arbetsplatser.Med ett funktionsavtal tar Telia ansvar för att funktionen fungerar som överenskommet, att den utvecklas utifrån kundens behov och att den tekniska utrustningen underhålls. Funktionsavtalet ska skapa en struktur som förenklar de interna processerna och sänker kostnaderna för Swedish Meats.Fakta Managed Services

Det funktionsavtal som tecknats med Swedish Meats är en del av den satsning på så kallad Managed Services som Telia gör. Managed Services kan enklast förklaras som att Telia tar ansvar för tekniken och kunden köper en funktion.