TeliaSonera mer än fördubblar antalet butiker i Danmark

TeliaSonera har köpt 29 butiker av Telekæden som är den ledande återförsäljningskedjan av telekomtjänster i Danmark. Dessutom öppnar TeliaSonera ytterligare en Telia-butik. Inklusive befintliga butiker kommer TeliaSonera ha total 56 butiker i Danmark i början av 2007.

- Expansionen av ytterligare 29 butiker kommer att säkra vår förmåga att sälja produkter som exempelvis HomeFree (UMA). Det gör våra produkter mer tillgängliga och förbättrar den lokala kundkontakten, säger Kenneth Karlberg, chef för TeliaSonera Norge, Danmark, Baltikum och Spanien. På samma gång ger det oss en möjlighet att öka vår marknadsandel på en mycket konkurrensutsatt marknad.Ytterligare information till journalister lämnas av:

TeliaSoneras presstjänst, 020-77 58 30