Bredband nu i hela Perstorps kommun

TeliaSoneras bredbandslösning, Skanova IP-City, upphandlades av Perstorps kommun i höstas. Utbyggnaden av bredbandsnätet är nu komplett och det invigs officiellt under torsdagen på kommunhuset i Perstorp.

- Nu är det äntligen landsbygdens tur att få tillgång till bredband. ADSL-tekniken är betydligt bättre än andra tekniker som vi har utvärderat och vi är oerhört nöjda med att så gott som samtliga invånare och företag i vår kommun får tillgång till bredband, säger Arnold Andréasson, kommunstyrelsens ordförande i Perstorps kommun.

Samtliga telestationer i kommunen har uppgraderats med ADSL-teknik, som utnyttjar det befintliga telenätet och ger en hög täckningsgrad även i glesbefolkade områden.

Perstorps kommun har valt en öppen nätlösning, vilket innebär att hushållen och företagen i kommunen fritt kan välja leverantör av bredbandstjänster bland dem som har avtal med TeliaSonera. Hushållen kan beställa bredbandsanslutning med kapacitet från 250 kbit/s upp till 24 Mbit/s beroende på leverantör och avstånd till telestationen.

Telestationerna har även kopplats ihop i ett ortssammanbindande nät, med hjälp av fiberoptiska kablar, vilket ger en mycket hög överföringshastighet. Företag med höga krav på bredbandskapacitet kan ansluta sig till det ortssammanbindande nätet. För näringslivet öppnar det kommuntäckande bredbandsnätet nya dörrar.

- Vi började arbeta aktivt för en bredbandsutbyggnad redan för sex år sedan och det har varit en lång process att nå dit vi är i dag. Med bredband får vi helt andra möjligheter att konkurrera på samma villkor som företag på större orter. Förutsättningarna för landsbygden ökar oerhört, säger Leif-Åke Andersson, vd på Silversmedjan i Perstorp som har butiker på flera platser i Skåne och Småland.

TeliaSonera har under de senaste åren tecknat avtal om bredbandsutbyggnad i ett 90-tal kommuner i Sverige.