En av fem saknar fortfarande virusskydd och brandvägg - Även småföretagens IT-säkerhet kan förbättras

79 procent av de tillfrågade privatpersonerna har såväl brandvägg som antivirusprogram installerat på sin dator. 19 procent svarar dock att de endast har antingen virusskydd eller brandvägg, alternativt inget av dessa. Ytterligare två procent vet inte vilken typ av säkerhet de har i datorn. Andelen som skyddar sina datorer med både antivirusprogram och brandvägg har dock ökat från 74 till 79 procent under de senaste sex månaderna.

Av dem som inte skyddar sin dator på något sätt anger 28 procent att det beror på att de inte vet hur det fungerar. Andra vanliga anledningar till att man inte har brandvägg och antivirusprogram är att det verkar krångligt att installera, att man inte behöver det eller att man tycker att det är för dyrt.

– För att ha ett fullgott skydd och kunna surfa säkert på nätet idag krävs att man har både antivirusprogram och brandvägg installerat. Och det räcker inte med att bara installera programmen utan de måste alltid vara uppdaterade. Enklaste sättet att vara säker på att det fungerar är att köpa ett säkerhetspaket, säger Bodil Prising, ansvarig för datatjänster för företagsmarknaden, TeliaSonera Sverige.

Nästan var tionde företagsdator helt oskyddad
Även för småföretagare kan it-säkerheten förbättras. Endast fyra procent anger att de saknar antivirusprogram men betydligt fler (14 procent) har ingen brandvägg installerad. Dessutom svarar fem procent att de inte vet om de har brandvägg eller ej. Förutom avsaknad av detta är nio procent av företagens datorer varken krypterade eller skyddade med inloggning, vilket innebär att vem som helst kan få tillgång till innehållet i datorn om den till exempel blir stulen eller förloras på annat sätt.

Om undersökningen
Telia har i en webbundersökning frågat 7 412 privatpersoner i Sverige och 1 842 småföretagare (1-9 anställda) om it- och datasäkerhet. Hela Sverige är representerat. Respondenterna är kunder hos Telia. Fältperioden var den 17-28 november samt 25-30 november 2005.
_______________________________________________
Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
Bodil Prising, ansvarig för datatjänster för företagsmarknaden, TeliaSonera Sverige,
via Presstjänsten, TeliaSonera Sverige, 020-77 58 30