Framtidens tekniska plattform för mobila och internetbaserade tjänster snart här

(3GSM World Congress, Barcelona) TeliaSonera har framgångsrikt testat flera olika leverantörers IMS-plattformar (IP Multimedia Subsystem) i syfte att knyta samman TeliaSoneras mobila och fasta nät för alla IP-baserade tjänster. IMS kommer att bli plattformen för alla konvergerade tjänster. Testet är ytterligare ett av TeliaSoneras initiativ i att leda övergången från fasta till mobila och Internetbaserade tjänster.

IMS ett öppet, standardiserat system för att kombinera mobila- och bredbandstjänster. I framtiden kommer IMS att bli en plattform som gör det möjligt att använda samma tjänster i både det mobila och fasta nätet. IMS kommer att användas för t.ex. samtal, sändning av meddelanden och snabbmeddelanden, video- och bild samt för andra applikationer som fungerar sömlöst över mobila nät, fasta nät och WLAN.

“Att testa nya spjutspetstekniker är en viktig del i vår uppgift att leda övergången från fasta till mobila och internetbaserade tjänster. IMS-systemet gör det möjligt för kunderna att koppla upp till sina tjänster och använda dem oberoende av om det sker över det fasta eller det mobila nätet. Med andra ord har kunderna alltid tillgång till den bästa uppkopplingen”, säger Håkan Dahlström, chef för nät och teknik, TeliaSonera AB.

I IMS är tjänste- och nätaccesser åtskilda från varandra, och därför kan kunderna ha samma tjänster i alla sina terminaler och tjänsterna används och syns på samma sätt. Användarna kan till exempel ha samma adressbok i sin fasta telefon, mobiltelefon och laptop, där de kan se vilken som används för stunden och om personen är tillgänglig eller ej.

Fakta om TeliaSoneras IMS-tester
IMS-testerna har gjorts i samarbete med Ericsson, Nokia och Siemens. TeliaSonera fortsätter implementeringen av sitt IMS-system med en upphandling som kommer att pågå under våren.

TeliaSonera även genomfört interoperatibilitetstester kring IMS och SIP (Session Initiation Protocol) har i Europa tillsammans med branschorganisationen GSM Association och andra ledande operatörer och tillverkare för att säkra att IP-baserade tjänster, t.ex. videodelning, fungerar problemfritt mellan nät och över nationsgränser redan från början.