Telia tecknar funktionsavtal med Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv har tecknat ett treårigt avtal med TeliaSonera Sverige. Avtalet som är värt cirka 35 miljoner kronor är ett av flera funktionsavtal som Telia tecknat den senaste tiden.

- Det här är det nya sättet att köpa kommunikationstjänster, säger Anders Tillander, försäljningsdirektör, segment företag på TeliaSonera Sverige. Allt fler företag vill ha ett färdigt paket som man enkelt kan avropa och implementera.

Svenskt Näringsliv har tecknat avtal om funktionen ”telefoni”, som omfattar både fast och mobil telefoni. Telia tar ansvar för att funktionen fungerar som överenskommet, att den utvecklas utifrån kundens behov samt att den tekniska utrustningen underhålls. Syftet är att skapa en struktur som ger förbättringar och besparingar för Svenskt Näringsliv och dess medlemmar.

Svenskt Näringsliv kommer att implementera telefonifunktionen i sin verksamhet över hela landet.

Fakta Managed Services
Det funktionsavtal som tecknats med Svenskt Näringsliv är en del av den satsning på så kallad Managed Service som Telia nu gör. Managed Services kan enklast förklaras som att TeliaSonera tar ansvar för tekniken och kunden köper en funktion


Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
TeliaSonera Sveriges presstjänst, tfn 020-77 58 30