Telia uppgraderar mobilnätet i Västernorrlands län – Genombrott för mobila datatjänster kräver mer kapacitet

Precis som i resten av Sverige har trafiken i Telias nät ökat kraftigt i Västernorrlands län. Företagskunderna står för den större delen av trafiken, men privatkundernas användning ökar stadigt. Telia har redan idag Sveriges bästa mobilnät för datatrafik (GPRS). Nu förbättras kapaciteten ytterligare, för att kunderna enkelt ska kunna e-posta, lyssna på musik och se på tv i mobilen utan avbrott.

– Förra året fick mobila datatjänster sitt genombrott både bland företag och privatpersoner. Våra kunder har på allvar börjat använda mobila tjänster och vi uppgraderar nu vårt mobilnät för att möta den ökade efterfrågan, säger Marie Ehrling, VD för TeliaSonera Sverige.

Uppgraderingen av mobilnätet sker stegvis över landet och beräknas vara klar om en dryg månad.

PC-korten ökar
Företagens trafikandel kommer i allt större utsträckning från tjänster som Telia Connect, där användaren har ett pc-kort i datorn som ger trådlös uppkoppling till företagets intranät och Internet. På ett halvår har den här trafiken ökat från 20 till 30 procent av den totala mobila datatrafiken. Fler konsumentnära meddelandetjänster som bild- ljud- och textmeddelanden och nyare tjänster som tv, nyheter och väder driver nu också på datatrafiken allt mer.

Datatjänster finns nu inte bara i var mans ficka – de används också. För att underlätta för kunderna har Telia samlat tjänster i mobilportalen Telia Surfport, som fungerar på mer än 200 mobiltelefonmodeller. www.telia.se/surfport.

Användningen av mobila datatjänster mäts i förbrukad mängd GPRS datatrafik. Uppgifterna ovan är hämtade från helårsförbrukningen 2004 och 2005 samt förbrukningen för juni 2005.
_______________________________________________
Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
TeliaSonera Sveriges presstjänst, tfn 020-77 58 30