TeliaSonera Finland har sålt sina aktier i Elisa

TeliaSonera Finland har sålt alla sina 1 491 239 aktier i Elisa Abp, motsvarande 0,90 procent av aktiekapitalet i Elisa, för 25 miljoner euro. Transaktionen ger upphov till en kapitalvinst på ca 19,5 miljoner euro (ca SEK 180 miljon), vilken kommer bokföras under första kvartalet 2006.