TeliaSonera första operatören i Europa att testa trådlös IP-telefoni för företagskunder tillsammans med Nokia och Cisco

(3GSM World Congress, Barcelona) TeliaSonera blir den första operatören i Europa som i samarbete med Nokia och Cisco Systems Inc., testar trådlös IP-telefoni via WLAN för företagskunder. Testet är ytterligare ett av TeliaSoneras initiativ för att ta ledningen i övergången från fasta till mobila och internetbaserade tjänster.

Undersökningar bland företag i Norden visar att IP-telefoni, dvs. konvergensen mellan mobil och fast telefoni i en enda trådlös IP-telefonilösning, prioriteras allt högre. Huvudsakliga orsaker är förbättrad effektivitet, kostnadsbesparingar och enkelhet. IP-baserad telefoni möjliggör även en ökad integration mellan företagens telefonisystem och IT-system.

- Det finns en stor tillväxtpotential inom detta område och vi avser att bli den ledande tjänsteleverantören av konvergerade mobila och IP-baserade telefonilösningar liksom av andra IP-baserade kommunikationslösningar. TeliaSonera har en stark ställning som systemintegratör av kommunikationslösningar och leverantör av fasta och mobila tjänster med managed service-expertis för kundens hela lösning, säger Anders Igel, VD och koncernchef, TeliaSonera AB.

- De tester som vi gjort tillsammans med Nokia och Cisco är ett led i TeliaSoneras ambition att tillhandahålla kunderna ett lätthanterligt koncept för trådlöst VoIP. Vi är nöjda att få vara den första operatören i Europa som gör testningar inom detta område med två starka samarbetspartner. Enkelhet, säkerhet och kvalitet är viktiga aspekter som nu testas ingående med alla parter, säger Anders Igel.

- Även om alla företag drar nytta av konvergerande tjänster för IP-mobiltelefoni är alla inte intresserade av att själva sköta integreringen och driften av de system som krävs. Många företag kommer att söka efter tjänsteleverantörer som tillhandahåller konvergerad telefoni och kommunikation som en tjänst”, säger Jaakko Olkkonen, General Manager, Voice Solutions, Nokia. Jag är glad att se en föregångare inom sitt område, TeliaSonera, ansluta sig till synen och ta de första konkreta stegen tillsammans med Nokia och Cisco i riktning mot att erbjuda kunderna alla de fördelar som konvergensen för med sig.

- Omkring 22 procent av företagsanvändarna ringer mobilsamtal från sitt kontor, så de flesta företagschefer kan se den omedelbara fördelen med trådlösa IP-telefoner som kan fungera sömlöst över Cisco Unified Wireless LAN-nätverk och mobilnät, säger Mahmoud Dasser, chef för enheten Worldwide Mobility Partnership vid Cisco Systems. Ciscos och Nokias mobila företagslösning hjälper företag att öka produktiviteten och lyhördheten, och TeliaSonera har den rätta kombinationen av sakkunskap och tjänster för att leverera lösningen till nordiska och baltiska kunder. TeliaSoneras tester hjälper till att förverkliga det mobila företaget genom att göra affärskommunikationen mera strömlinjeformad, lätthanterlig och kostnadseffektiv.

En enda telefon var man än befinner sig
Den trådlösa lösningen för IP-telefoni för företagskunder ger användarna möjlighet att arbeta helt mobilt och samtidigt kontrollera kostnaderna. De anställda behöver bara en enda telefon oavsett var de befinner sig. På arbetsplatsen utnyttjar telefonen företagets IP- och WLAN-nät, och när användaren lämnar sin arbetsplats växlar telefonen automatiskt över till mobilnätet men har kvar funktioner som kortnummer, kalender, kontakter etc.

Testerna är planerade att utvärdera funktionaliteten och användbarheten hos tekniken, WLAN-infrastrukturen, överkopplingen mellan WLAN och mobil- och IP-nät samt säkerheten och ljudkvaliteten i olika miljöer.

TeliaSonera arbetar kontinuerligt med att konvergera olika tekniker och möjliga tjänster för att göra det möjligt för sina kunder att bli mer effektiva, vilket testerna med Nokia och Cisco visar. TeliaSonera testar för närvarande även en trådlös ip-telefoni-lösning med UMA-teknik för konsumenter i Danmark och Sverige. Tjänsten Connect, en plattformsoberoende tjänst för trådlös bredbandsuppkoppling, är ett annat exempel på hur TeliaSonera arbetar för att göra det enkelt för kunderna.

Ytterligare information till journalister lämnas av:
TeliaSoneras presstjänst, tfn 020-77 58 30