TeliaSonera ökar ägandet i Eesti Telekom

TeliaSonera har ökat sitt ägande i det estniska dotterbolaget Eesti Telekom som i sin tur äger bolagen Elion och EMT. Aktierna förvärvades till en kurs om 71,76 SEK (EUR 7,741) per aktie. Den totala köpeskillingen är 127,7 miljoner SEK (EUR 13,8). TeliaSonera äger efter transaktionen 51,55 procent av kapitalet och rösterna i bolaget.

I december 2004 ökade TeliaSonera innehavet i Eesti Telekom till över 50 procent och konsoliderade därmed företaget. Köpet av ytterligare 1,29 procent ger en total ägarandel på 51,55 procent. Genom affären bekräftar TeliaSonera sitt långsiktiga engagemang i Eesti Telekom och stärker sin position som det ledande kommunikationsföretaget i Norden och Baltikum.

- TeliaSonera har alltid varit tydlig med sin strävan att långsiktigt öka ägandet i Eesti Telekom och vi förstärker nu ytterligare vår position i bolaget, säger Kenneth Karlberg, chef för TeliaSonera Norge, Danmark och de baltiska länderna.

______________________________________________
Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
Birgitta Grafström, Communications Manager, TeliaSonera Norway, Denmark and Baltic countries,
+46 (0)8-713 58 30

Uttalanden av framtidskaraktär
Uttalanden i pressreleasen som rör framtida tillstånd eller förhållanden, inklusive framtida prestationer och andra prognoser är uttalanden av framtidskaraktär. Av sin natur är uttalanden av framtidskaraktär förenade med risker och osäkerhetsfaktorer i och med att de rör framtida händelser och förhållanden. Flera betydelsefulla orsaker, av vilka många är utanför TeliaSoneras kontroll, kan leda till att de verkliga resultaten och händelserna märkbart avviker från dessa uttryckta och implicita uttalanden av framtidskaraktär.