TeliaSonera presenterar enkel WLAN-uppkoppling med SIM-kortsautentisering

(3GSM World Congress, Barcelona) TeliaSonera har lett ett GSM Association-projekt som visar hur WLAN-tjänster kan kombineras med mobila tjänster på ett enkelt och användarvänligt sätt. Projektets pilottjänst finns tillgänglig i Barcelona under 3GSM World Congress den 13–16 februari.

SIM-kortsautentisering möjliggör sömlös uppkoppling till WLAN. Användarna kan koppla upp sig till WLAN utan användarnamn och lösenord både i hemmanät och vid roaming. Internationell WLAN-roaming fungerar på samma sätt som roaming i GSM- och 3G-nät.

Sömlös access är ett nyckelelement i konvergensen mellan olika trådlösa nät och mobiltjänster. Det innebär att användarna kan flytta sig och växla mellan olika nätverk sömlöst och automatiskt, vilket gör det allt enklare att använda det växande antalet mobilterminaler som stöder såväl mobil- som WLAN-uppkoppling. Med samma enkelhet går det också att använda bärbar dator utrustad med datakort.

- Pilottjänsten är ett ytterligare steg i riktning mot mer användarvänliga och lätthanterliga tjänster där användarna alltid har tillgång till den bästa uppkopplingen och kan ägna sig helt och hållet åt att använda den önskade tjänsten. Nätverksuppkopplingen – oavsett om det rör sig om 2G, 3G eller WLAN – sköts i bakgrunden. Syftet är att se till att tekniken fungerar så automatiskt så att användarna inte behöver bekymra sig om det, säger Veikko Hara, CTO, Corporate R&D, TeliaSonera AB.

Pilottjänsten är tillgänglig i kongresscentret Fira de Barcelona i Barcelona under 3GSM World Congress. WLAN-nätet tillhandahålls av den spanska WLAN-operatören Kubi Wireless och det är tillgängligt för kunderna till sex deltagande operatörspartner från Europa och Asien. Pilottjänsten går att använda med flera av marknadens terminaler som stöder SIMkorts-autentisering vid WLAN-uppkoppling. I pilottjänsten sänds den SIM-kortsbaserade autentiseringen via TeliaSoneras nät.

Demonstration av tjänsten under 3GSM World Congress
Ytterligare information och demonstration av tjänsten ges av TeliaSoneras representanter under 3GSM World Congress i Barcelona den 13–15 februari i TeliaSoneras pressrum, hall 3, plan 2.

Ytterligare information till journalister lämnas av:
Sami Ala-Luukko, Director, Corporate R&D, TeliaSonera TeliaSonera AB, +358-(0)40 502 08 80
Timo Saxen, Head of External Communications, TeliaSonera Finland, +358 (0)40 078 7948