TeliaSonera tilldelad 3G licens i Litauen

Telekommunikationsmyndigheten i Litauen tillkännagav idag att TeliaSoneras dotterbolag Omnitel är en av de operatörer som tilldelats en 3G licens i den så kallade skönhetstävling som ägt rum i landet.

Skönhetstävlingen i Litauen utlystes den 17 november 2005 och telekomkomunikationsmyndigheten har nu meddelat att Omnitel tilldelas en av tre 3G-licenserna. Omnitel planerar att lansera 3G-tjänster och informera om de nationella utbyggnadsplanerna den 23 februari.

- Vi är mycket nöjda med att vi nu har 3G licenser i alla sju länder på vår hemmamarknad. Med 3G-näten ges våra kunder ökade möjligheter att nyttja den nya generationens mobila Internet, säger Kenneth Karlberg, chef för TeliaSoneras verksamhet i Norge, Danmark och de Baltiska länderna.

Omnitel kommer att lansera mobila internettjänster via 3G i åtta av Litauens städer.