Lars-Erik Nilsson föreslagen ny styrelseledamot i TeliaSonera

Lars-Erik Nilsson föreslås bli ny ledamot i TeliaSoneras styrelse. Lars-Erik Nilsson är styrelseordförande i Axis AB, Teligent AB, Informationsförlaget Heimdahls AB, IT-Hantverkarna AB och Luvit AB samt styrelseledamot i Oleinitec AB och Consellar AB. Lars-Erik Nilsson var mellan 1987 och 2001 verkställande direktör i Compaq Sweden och blev därefter bolagets styrelseordförande mellan 2001 och 2002. Mellan 1970 och 1986 var han även verksam som försäljnings- och marknadsdirektör inom Ericsson Signalling Systems. Lars-Erik Nilsson är civilingenjör i elektronik och telekommunikation. Han är född 1943. Lars-Erik Nilsson har 4 000 aktier i TeliaSonera.

TeliaSoneras styrelsemedlem, Paul Smits har avböjt omval. I övrigt föreslås omval av nuvarande ledamöter i styrelsen. TeliaSoneras styrelse föreslås således bestå av följande ledamöter efter TeliaSoneras bolagsstämma den 27 april. Tom von Weymarn, (ordförande) Carl Bennet (vice ordförande), Eva Liljeblom, Lennart Låftman, Sven-Christer Nilsson, Timo Peltola, Caroline Sundewall och Lars-Erik Nilsson.