Snabb teknikutveckling ökar intresset för outsourcing

Telias undersökning som är gjord bland drygt 2 000 personer på företag runt om i Sverige visar att intresset för att köpa funktioner är stort. Många företag ser en fördel med att ha en fast, budgeterbar kostnad framför att jaga låga priser. Resultatet bekräftas av den nyligen genomförda IT-barometern om outsourcing där var fjärde företagsledning ser outsourcing som sitt huvudalternativ när man ska förbättra it-stödet.

– Vi har det senaste året sett en starkt ökande efterfrågan på att köpa funktioner, istället för enskilda tjänster och produkter. Outsourcing eller det som kallas för Managed Services har fått ett genombrott. Företagen har sett att det fungerar väl i praktiken och att det underlättar för dem att fokusera på sin kärnverksamhet, säger Anders Tillander, ansvarig för stora företag och offentlig sektor på TeliaSonera Sverige.

De tillfrågade företagen som outsourcat har i första hand kunnat se besparingar, effektiviseringar och stora fördelar med att ha tillgång till extern expertis. En annan viktig anledning till genombrottet för Managed Services är att den tekniska utvecklingen går snabbt och att it-miljöerna blir allt mer komplexa. I Telias undersökning säger sex av tio att det är svårt att följa dagens snabba teknikutveckling. Sex av tio ser även en fördel med att slippa ha egen kompetens inom it och telefoni.

– Flera av våra kunder vittnar om just detta, säger Anders Tillander. Vi ser ett förändrat kundbeteende där man går från att se IT och telekom som separata delar till att istället ha en gemensam syn på kommunikation, något som möjliggörs genom ip. Det gör samtidigt dessa frågor mer komplexa och ökar företagens intresse för Managed Services för att försäkra sig om de bästa kommunikationslösningarna.

Enligt uppgift från IDC omsatte den svenska outsourcingmarknaden cirka 17 miljarder kronor under 2005. Marknaden har växt stadigt de senaste åren och kommer att fortsätta växa mellan
3 och 5 procent per år de närmaste åren.

Om undersökningarna
Urvalet för Telias undersökning om funktionsköp (Managed Services) är hämtat från Telias kunddatabas för företag.
2 161 personer deltog i undersökningen som genomfördes som en webbenkät den 30 januari-3 februari 2006.
IT-barometern är genomförd av Excido International AB och urvalet är samtliga företag med fler än 200 anställda, slumpvis urval av företag med färre än 200 anställda. Antal respondenter är 484. Undersökningen är gjord som en webbaserad enkät och fältperioden var 17 juni-29 augusti 2005.

Undersökningsresultatet finns att hämta i pressarkivet på www.teliasonera.se