TeliaSonera går med i FreeMove-alliansen

TeliaSonera har gått med i FreeMove, mobiltelefonalliansen mellan Orange, Telefónica Móviles(1) , TIM (Telecom Italia Group) och T-Mobile.

FreeMove-alliansen inriktar sig på att utveckla den internationella samtrafiken (roaming) mellan mobiloperatörer och erbjuda konkurrenskraftiga kommunikationslösningar för multinationella företag. Sammantaget omfattar medlemmarna i FreeMove-alliansen nu 26 marknader och når över 230 miljoner kunder i Europa. Alliansen bildades 2003 med målet att ta bort komplexiteten inom internationell mobiltelefoni. FreeMove och TeliaSonera delar ambitionen att erbjuda kunderna enkla och smarta tjänster när de reser utomlands, genom till exempel obehindrad åtkomst till välkända funktioner som röstbrevlåda, kundservice och direktuppringning.

"TeliaSonera ser partnerskapet med FreeMove-alliansen som ett viktigt steg i linje med vår vision om att förenkla för våra kunder med hjälp av lättanvända kommunikationstjänster. Vi ser fram mot att utveckla en förbättrad internationell kommunikationsupplevelse för våra kunder tillsammans med FreeMove. Deltagandet i alliansen stärker TeliaSoneras internationella närvaro och ger våra multinationella kunder utökad tillgång till kommunikationslösningar som de är vana att använda i sin hemmiljö", säger Terje Christoffersen, Group Vice President, Head of Corporate Marketing, Products and Services, TeliaSonera.

Hubert Strokosh, medlem i ledningsgruppen för FreeMove, kommenterar:
"TeliaSonera är en idealisk partner för FreeMove, med sin ledande position på marknaderna i Norden och Baltikum och med ett högkvalitativt nät. Dessutom delar TeliaSonera FreeMoves vision om att erbjuda kunderna enkla och lätttillgängliga tjänster. Utvidgningen av FreeMove-alliansen bekräftar medlemmarnas gemensamma satsning för att förverkliga denna vision."

TeliaSonera kommer att samarbeta med FreeMove-alliansen inom följande områden:
• Förbättrade internationella erbjudanden och tjänster
• Förbättrad kundvård för internationella kunder
• Förbättrad konkurrensposition
• Gemensamma upphandlingsmöjligheter(1) Telefónica Móviles, en av grundarna till FreeMove, har meddelat att man kommer att lämna alliansen och av detta skäl inte kommer att ansluta sig till avtalen med TeliaSonera

Om Orange
Orange, wirefree och andra namn på produkter eller tjänster från Orange som används i detta meddelande tillhör Orange PCS. Orange-koncernen är en av världens största mobiltelefonbolag och är ett dotterbolag till France Telecom, med verksamhet i 17 länder inom och utanför Europa. Inom Orange-koncernen bedrivs verksamhet under namnet Orange i Storbritannien, Frankrike, Polen, Schweiz, Rumänien, Slovakien, Elfenbenskusten, Dominikanska Republiken, Kamerun, Holland, Botswana och Madagaskar. Orange-koncernen är också majoritetsägare till företag i Belgien (Mobistar), är delägare till verksamhet i Egypten (MobiNil) samt minoritetsägare i Portugal (Optimus) och Österrike (One). I slutet av december 2005 hade Orange 14,9 miljoner aktiva kunder i Storbritannien, och över 22,43 miljoner registrerade kunder i Frankrike. I slutet av december 2005 (oräknat 9,92 miljoner kunder i Polen) hade bolagen inom Orange över 71 miljoner kunder runt om i världen, bland annat över 10 miljoner Amena-kunder i Spanien. Orange är tillsammans med TIM, Telefonica och T-Mobile en av grundarna till FreeMove-alliansen. Mer information om Orange återfinns på företagets hemsida, www.orange.com.

Om Telefónica Móviles
Telefónica Móviles, som ingår i Telefónica Group, är världens näst största multinationella mobiltelefonbolag, med över 94,4 miljoner kunder vid årets slut 2005, och verksamhet i 15 länder på tre kontinenter. Telefónica Group har också en stark närvaro i Storbritannien, Irland och Tyskland, genom sitt systerbolag 02. Under 2005 uppgick intäkterna för Telefónica Móviles till 16,514 miljarder euro (+40,5%), OIBDA uppgick till 5,817 miljarder euro (+26.8%) och rörelseresultatet nådde 1,919 miljarder euro (+13.4%) , det bästa resultat som bolaget någonsin uppnått. Telefónica Móviles noteras på den spanska börsen och på NYSE under kortnamnet TEM. Mer information om Telefónica Móviles återfinns på hemsidan: www.telefonicamoviles.com

Om TIM
Telecom Italia Group är Italiens ledande telekombolag och en stor aktör på den globala scenen. Koncernens solida ekonomi och goda konkurrenssituation har lett till en stark närvaro på strategiska marknader, med tjänster som sträcker sig från fast och mobil telefoni till Internet och snabbväxande datatjänster inklusive bredband. Koncernens ledord är innovation, professionalism, hög servicenivå och stark kundfokusering.
Koncernen tillämpar en "ett-företagsmodell" för att bevara sin konkurrenskraft på en allt mer dynamisk marknadsplats, och har antagit en enhetlig konvergensinriktad strategisk verksamhetsmodell för sina olika grenar och för integrationen mellan fast och mobil telefoni.
Telecom Italia Group hade under 2005 intäkter på 29 919 miljoner euro och ett EBITDA på 12 517 miljoner euro.
I Italien driver koncernen över 25 miljoner fasta telefonlinjer och 28,6 miljoner mobila linjer (per sista december 2005).
Telecom Italias internationella närvaro inriktas på bredband (över 7 miljoner användare i december 2005), fast telefoni och mobil telefoni. Mobiltelefonin utanför Italien är koncentrerad till Turkiet och Brasilien, där TIM lanserat landets första GSM-nät – ett viktigt steg i koncernens största internationella projekt: Det första GSM-nätet för Sydamerika.

Om T-Mobile
T-Mobile International är en av världens ledande leverantörer av mobila kommunikationer. T-Mobile är en av Deutsche Telekoms tre strategiska verksamhetsgrenar och fokuserar på de mest dynamiska marknaderna i Europa och USA.
Vid slutet av 2005 betjänades närmare 87 miljoner mobiltelefonikunder av Deutsche Telekom-koncernen. Alla dessa förbindelser baseras på en gemensam GSM-plattform, som är världens mest framgångsrika digitala mobilstandard. Därmed blir också T-Mobile den enda mobiloperatören som erbjuder en tröskelfri transatlantisk tjänst.
Mer information om T-Mobile återfinns på www.t-mobile.net


Närmare upplysningar om FreeMove lämnas av:

Sebastian Mathews
Burson-Marsteller
+44 (0)20 7300 6130/ +44 (0) 7939 287 860
sebastian_mathews@uk.bm.com

eller

Andy Rowlands
Burson-Marsteller
+44 (0)20 7300 6494/ +44 (0)7952 594 784
andy_rowlands@uk.bm.com