Bredbandsnät från TeliaSonera invigs i Nynäshamn

Avtalet som Nynäshamns kommun tecknade med TeliaSonera i juni 2005 slutförs i samband med en invigning under måndagen den 3 april. Öbor i kommunen kommer att få tillgång till bredband under försommaren. Representanter från kommunen och TeliaSonera kommer att finnas på plats när bredbandsnätet invigs.

– Framtidskommunen Nynäshamn utvecklas mycket snabbt. En väsentlig drivkraft bakom den snabba utvecklingen är utbyggnad av infrastrukturen. Bredband åt alla är en satsning som ytterligare stärker Nynäshamns förutsättningar att attrahera nya företag och nya invånare, säger Ilija Batljan, kommunstyrelsens ordförande i Nynäshamn.

Den öppna nätlösningen, som Nynäshamns kommun har valt, innebär att hushållen och företagen i kommunen fritt kan välja leverantör av bredbandstjänster bland dem som har avtal med TeliaSonera.

Telestationerna har kopplats ihop i ett ortssammanbindande nät, vilket innebär att företag med krav på högre överföringshastighet kan få tillgång till detta genom sin operatör. Utbyggnaden är dessutom förberedd för framtida anslutningar med betydligt högre kapacitet. För många företag i kommunen öppnas nya möjligheter i och med utbyggnaden av bredbandsnätet.

– Det är viktigt att även företag i Nynäshamns ytterområden får tillgång till bredband på samma villkor som resten av kommunen. Både kunder och försäljare ställer höga krav på nätkommunikation. Bredbandsutbyggnaden är en förutsättning för rättvisa konkurrensvillkor, säger Kerstin Gustavsson, på Kerstins Taxi i Nynäshamn, som bland annat står för all skoltrafik i kommunen.

TeliaSoneras bredbandslösning Skanova IP-City har under de senaste åren genomfört bredbandsutbyggnad i ett 90-tal kommuner i Sverige.