Bredbandsutbyggnad klar i Falkenberg

I juni 2005 tecknade Falkenberg kommun ett avtal om utbyggnad av Telias bredbandslösning Skanova. Utbyggnaden är nu avslutad och under onsdagen inviger kommunstyrelsens ordförande Mari-Louise Wernersson och kommunens IT-strateg Thorbjörn Larsson officiellt det utbyggda nätet. Representanter från det lokala näringslivet och TeliaSonera Sverige kommer också att finnas på plats.

– Vi eftersträvar ett livskraftigt inland i Falkenbergs kommun och bredband till alla är ett mål som vi haft länge. Vi är glada över att vi äntligen har nått så här långt, säger Mari-Louise Wernersson, kommunstyrelsens ordförande i Falkenberg kommun.

Falkenberg kommun har valt en öppen nätlösning, vilket innebär att hushållen och företagen i kommunen fritt kan välja leverantör av bredbandstjänster bland dem som har avtal med TeliaSonera Sverige. Hushållen kan beställa bredbandsanslutning med kapacitet upp till 24 Mbit/s beroende på leverantör och avstånd till telestationen.

Företag med behov av högre överföringshastighet kan via sin operatör ansluta sig till det ortssammanbindande nätet. Utbyggnaden är dessutom förberedd för framtida anslutningar med betydligt högre kapacitet.

– Varje gång vi bygger ut i en ny kommun märker vi hur mycket det betyder för både enskilda kommuninvånare och det lokala näringslivet. Det är roligt att kommunerna verkligen satsar på bredband till alla, säger Mikael Sjöberg, Försäljningsdirektör, TeliaSonera Network Sales.

TeliaSonera Sverige har under de senaste åren tecknat avtal om bredbandsutbyggnad i ett 90-tal kommuner i Sverige.