Gemensamt bredbandsnät i Södertälje och Nykvarn

Kommunerna tecknade i juni 2005 avtal med TeliaSonera om utbyggnad av ett Skanova-nät. Utbyggnaden är nu klar och under måndagen inviger företrädare för kommunerna officiellt det nya nätet tillsammans med representanter från TeliaSonera.

- Det här innebär ett stort lyft för både företagare och privatpersoner. Många är trötta på att jobba via vanliga modem som går för långsamt. När utbyggnaden är klar räknar vi med att så gott som samtliga Södertäljebor har tillgång till bredband, säger Anders Lago, kommunalråd i Södertälje kommun.

Samtliga telestationer i kommunerna har uppgraderats till ADSL-kapacitet som utnyttjar det befintliga telenätet. Stationerna har även kopplats samman med ett nytt radiolänk- och fiberoptiskt nät, vilket i sin tur kopplas ihop och sammanlänkar huvudorterna i kommunerna.

Invånarna och företagen i regionen kan fritt välja ADSL-leverantör. Hushållen kan välja tjänster med kapacitet från 250 Kbit/s upp till 24 Mbit/s beroende på operatör och avstånd till telestationen. Företag med stora kapacitetskrav kan ansluta sig till det ortssammanbindande nätet, och därmed få tillgång till mycket hög överföringshastighet.

- Det betyder mycket för oss att bredband erbjuds, inte minst ur konkurrenssynpunkt när det gäller framtida boende. Det kan också attrahera företag att etablera sig här, säger kommunalrådet i Nykvarn, Dan Fagerlund.

TeliaSoneras bredbandslösning Skanova har under de senaste åren levererats till ett 90-tal kommuner i Sverige.