Nu förändras vardagen för de svenska hushållen - Över 17 000 tillfrågade i Telia Trendspaning 2006

För att ta reda på hur det ser ut på kommunikationsfronten i de svenska hemmen och hur långt utvecklingen har kommit på företagen har Telia genomfört en omfattande undersökning med drygt 17 000 respondenter. Tanken är inte att se trender på lång sikt, utan istället göra ett nedslag i dagens verklighet och se hur svenskarna använder modern kommunikation just nu och i en nära framtid.

– Vi på Telia har en tydlig vision att göra våra tjänster så enkla och användarvänliga som möjligt. För att lyckas måste vi ha en ständig dialog med våra kunder. Den kunskap vi får genom trendspaningen ger oss mycket goda förutsättningar för att vidareutveckla våra tjänster och erbjudanden, säger Marie Ehrling, vd för TeliaSonera Sverige.

Internet flyttar in i mobilen under 2006
En av de tydligaste trenderna inom modern kommunikation under 2006 är att internet används i allt större utsträckning, till exempel så säger 83 procent att de kommer att göra fler bankärenden på nätet under 2006 jämfört med året innan. Dessutom flyttar webbtjänsterna nu in i mobilen – och används. 27 procent av respondenterna svarar att de kommer skicka mer e-post med mobilen jämfört med tidigare och 23 procent kommer att läsa nyheterna. Även att använda sök- och hitta-funktioner, titta i tidtabeller och kolla vädret är populärt. Också musiknedladdning till mobilen börjar ta fart vilket gör att mobilen nu på allvar börjat utmana mp3-spelaren som musikspelare.

50+ ökar användandet
Myten om att näthandel och mobiltjänster endast är något som unga utnyttjar stöter på patrull i undersökningen. Även om unga är de som först testar nya tjänster ligger många av de över 50 år långt fram i användandet av modern kommunikation. E-post i mobilen, tv via bredband, ip-telefoni och att läsa nyheter i mobilen är exempel på tjänster som 50+ kommer att börja använda mer under 2006. Dessutom är 50+ mycket intresserade av ”triple play” – det vill säga möjligheten att få tv, bredband och telefoni från samma leverantör.

Om Telia Trendspaning 2006
Telia har i dessa undersökningar frågat drygt 17 000 personer, såväl privatpersoner som företagare, om modern kommunikation. Hela Sverige är representerat. Respondenterna är kunder till Telia. Fältperioden var den 30 januari till den 3 februari 2006.