Svårt att förstå framtidens telefoni

Många företag, och även en del privatpersoner, har under de senaste åren börjat ringa med ip-telefoni. Intresset för ip är stort och ip-lösningar öppnar upp nya möjligheter som till exempel att kunna integrera mobil och fast telefoni. Undersökningen som Telia gjort visar dock tydligt att många (34 procent) tycker att det är svårt att förstå vad ip-telefoni är och hur det fungerar.

– I dag när de flesta företag är beroende av modern kommunikation kan det vara riskabelt att skaffa sig en lösning om man inte är säker på dess möjligheter och begränsningar. Vi är en av de ledande leverantörerna av ip-lösningar och kan bidra med den kunskap och hjälp som företagen behöver för att våga ta steget till en ip-lösning, säger Tommy Ljunggren, ansvarig för ip-lösningar på Telia.

Stöd och hjälp gör fler positiva
18 procent av företagarna i Telias undersökning är intresserade av att investera i en ip-lösning under 2006 oavsett om de får stöd och hjälp med bytet eller inte. När erbjudande om att få stöd och hjälp i processen erbjuds är andelen som kan tänka sig att investera mer än dubbelt så stor, 41 procent. Vd:arna som svarat på undersökningen ställer sig extra positiva till detta (48 procent).

Många av företagen i undersökningen tycker det är intressant att byta till en ip-lösning för att kunna koppla ihop data- och telefoni (58 procent), men den främsta anledningen till att byta är förhoppningen att kostnaderna ska bli lägre (69 procent).

Om Telia Trendspaning
Telia har i denna undersökning frågat 2 161 personer på svenska företag om deras användning av, och syn på, modern kommunikation. Hela Sverige är representerat. Respondenterna är kunder till Telia. Fältperioden var den 30 januari till den 3 februari 2006.


Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
Presstjänsten, TeliaSonera Sverige, 020-77 58 30