Telia i mångmiljonavtal med Västra Götalandsregionen

Förutom utbyggnad av infrastrukturen i form av ett regionsammanbindande högkapacitetsnät till samtliga 49 kommuner omfattar avtalen också Västra Götalandsregionens egna behov av fast och mobil telefoni och datakommunikation samt ett ramavtal om datakommunikation för 45 av kommunerna.

– Ett regionsammanbindande högkapacitetsnät är en viktig förutsättning för företagandet och för den fortsatta tillväxten i Västra Götaland, säger Kent Johansson, regionråd och ordförande i regionutvecklingsnämnden. Det är också en viktig grund för fortsatt bredbandsutbyggnad i regionen.

Effektivare sjukvård
Avtalet skapar också nya förutsättningar för vårdsektorn att arbeta effektivare. Det handlar bland annat om att man får möjlighet att slutföra det påbörjade projektet med digitaliserad röntgen och fortsatt införande av digitala journalsystem.

– I slutändan innebär detta att vi kan erbjuda medborgarna en bättre och effektivare vård, säger regiondirektör Johan Assarsson.

– Vård och omsorg är ett viktigt område för oss och avtalet med Västra Götalandsregionen visar att vi har marknadens förtroende, säger Anders Tillander, chef för public and key på TeliaSonera Sverige.

Bredbandsnät färdigt 2006
Det regionsammanbindande högkapacitetsnätet beräknas vara klart före utgången av 2006. Genom att ha flera alternativa anslutningspunkter i nätet har man minimerat risken för störningar och driftsäkerheten i nätet kommer att vara mycket hög.
Alla de lokala nät som redan i dag finns i området kommer att anslutas till det nya höghastighetsnätet. Nätet är operatörsoberoende och kan nyttjas av alla som har operatörsstatus.