TeliaSonera bygger bredbandsnätet i Kalmar län

Kalmar läns samtliga kommuner och Regionförbundet har nu tecknat ett avtal med TeliaSonera om att färdigställa bredbandsutbyggnaden i hela Kalmar län. TeliaSoneras produkt Skanova bredband kommer att användas vid utbyggnaden. Lösningen innebär att länets invånare kommer att få tillgång till bredband av hög kapacitet innan årets slut.

Samtliga telestationer i Kalmar län kommer att anslutas med fiber- eller radiolänk, vilket ger ett mycket säkert nät med hög utvecklingspotential. Kommunerna i länet och Regionförbundet har valt en öppen nätlösning, vilket innebär att hushåll och företag i länet fritt kan välja leverantör av bredbandstjänster, bland dem som har avtal med TeliaSonera. Hushållen kan beställa bredbandsanslutning med kapacitet upp till 24 Mbit/s beroende på leverantör och avstånd till telestationen.

– Vi och länets kommuner har ett stort tryck på oss att lösa bredbandsfrågan i de delar av Kalmar län som ännu saknar bredband. Vi väljer Skanova bredband för att säkerställa en snabb utbyggnad med hög kapacitet till slutkunden. Utbyggnaden skall vara färdigställd innan årsskiftet, säger Regionförbundets ordförande Anders Åkesson.

Avtalet har arbetats fram av länets kommuner och Regionförbundet i Kalmar län.

– TeliaSonera kommer att avsluta bredbandsutbyggnaden i Kalmar län snabbt och kostnadseffektivt. Vår produkt Skanova bredband har redan levererats till ett hundratal kommuner runt om i landet. Ett nytt avtal med en så stark region som Kalmar län är en bekräftelse på att vi gör ett bra jobb, säger Mikael Sjöberg, försäljningsdirektör, TeliaSonera Network Sales.

Hela utbyggnaden kommer att vara färdig innan årets slut. Ännu finns ingen specifik tidplan för respektive ort, men i takt med att telestationerna byggs klara kommer hushåll och företag att kunna få bredband. De första telestationerna beräknas vara klara under sommaren.


_______________________________________________