TeliaSoneras årsredovisning och årsöversikt för 2005

TeliaSoneras årsredovisning och årsöversikt för 2005 finns nu tillgänglig på
www.teliasonera.com.

Samtidigt pågår distribution av årsöversikten till de aktieägare som begärt att få tryckt finansiell information hemskickad.

Ytterligare information till journalister lämnas av:
TeliaSoneras presstjänst, 020-77 58 30