Anders Igel och Erdal Durukan invalda i Turkcells styrelse. TeliaSonera invänder mot val av oberoende ledamöter.

Vid Turkcells bolagsstämma idag valdes styrelseledamöter till Turkcell Iletisims styrelse. Styrelsen består av bland andra Anders Igel, VD och koncernchef för TeliaSonera och Erdal Durukan, VD för TeliaSonera i Eurasien och Turkiet, som representanter för TeliaSonera.

Under bolagsstämman röstade TeliaSonera för förslaget att välja in de ledamöter som var nominerade av TeliaSonera och Cukurova, men invände mot valet av de övriga tre styrelseledamöterna på grund av de inte kan anses vara oberoende.

- Vi vidhåller att det borde finnas en överenskommelse i Turkcell Holdings styrelse om nomineringen av hela Turkcells styrelse och att två av tre återstående medlemmar borde vara helt oberoende enligt riktlinjer från amerikanska finansinspektionen Securities and Exchange Commission. Detta är det enda sättet att säkra en god företagsstyrning, kommenterar Anders Igel.

TeliaSonera kommer att ta alla nödvändiga steg för att säkerställa implementeringen av goda företagsstyrningsprinciper i Turkcell och att försvara TeliaSoneras legala rättigheter.