Jämtlandskommuner ringer med Telia

Jämtlands kommuner och landsting har tecknat avtal om funktionen "telefoni", som omfattar både fast- och mobiltelefoni för över 6000 anknytningar.
Telia tar ansvar för att funktionen fungerar som överenskommet; att den utvecklas utifrån kundens behov samt att den tekniska utrustningen underhålls. Syftet är att skapa en struktur som ger förbättringar och besparingar för kunden.

– Det här är det nya sättet att köpa kommunikationstjänster, säger Anders Tillander, försäljningsansvarig på segment företag på TeliaSonera Sverige. Allt fler företag vill ha ett färdigt ”paket” och slippa tänka på vilken teknisk lösning som ligger bakom.

– För oss innebär avtalet att vi kommer att kunna hålla nere kostnaderna för vår teletrafik de närmaste åren samtidigt som vi får utökad funktionalitet. Den här avtalsformen ger oss bättre kostnadskontroll och innebär att vi kan koncentrera oss på vår verksamhet, säger Staffan Lidén, IT-samordnare i Bergs kommun.

– Den lösning vi nu valt är framtidssäker, säger Thomas Nesterud, IT-strateg på Jämtlands läns landsting. Telia tar hand om tekniken och tar fullt ansvar för att funktionen fungerar som överenskommet. Vi avropar bara det vi behöver och riskerar inte att bli sittande med egen teknik som snabbt kan bli omodern.