Lugn och ro är det bästa med att jobba hemifrån, enligt stockholmarna

Temo-undersökningen, som har genomförts bland drygt 500 personer i Stockholms län, visar att viljan att jobba hemifrån är stor både bland kvinnor och män, yngre och äldre. Åtta av tio stockholmare säger att de skulle vilja jobba hemifrån.

– Fler företag borde ge sina medarbetare chansen att jobba mer flexibelt. Det finns idag många enkla tjänster, bredband och trådlösa nätverk som ger valfriheten att jobba där man vill. Ett flexibelt arbetssätt är smart och effektivt både för den enskilde medarbetaren och för företaget som helhet, säger Bodil Prising, affärsansvarig för mobila företagstjänster på TeliaSonera Sverige.

Ökad arbetsro är enligt stockholmarna det bästa med att jobba hemifrån. Andra fördelar som stockholmarna ser med att jobba hemifrån är att det sparar tid, ökar flexibiliteten, kort sagt att det är lättare att få ihop ”livspusslet” med barn, familj, hem och fritid.

Fakta om undersökningen
Temo har på uppdrag av Telia frågat 529 personer i Stockholms län om trängselskatter och intresset för att jobba hemifrån. Undersökningen har genomförts inom ramen för Temos telefonomnibuss ”Temo Direkt” mellan 8 och 23 februari 2006.

Temo-rapporten finns att ladda ner från pressarkivet på www.teliasonera.se.