Nallar med nallar – björnar ställer höga krav på täckning

Med hjälp av mobilterminalerna kan björnarna automatiskt både skicka och ta emot sms till och från en forskningsstation. Därefter används positioneringsteknik för att följa björnarnas alla rörelser. Forskningen är en del av ett skandinaviskt björnprojekt som använder mobilteknik och Telias mobilnät för att kartlägga björnarnas liv och leverne.

– Efter att björnen har tagit ett antal positioner skickas ett sms från björnen som visar var den befinner sig. Om vi vill ändra inställningarna skickar vi ett sms tillbaka till björnen. Det är precis samma teknik som används i vanliga mobiltelefoner, säger Sven Brunberg, fältansvarig för Skandinaviska Björnprojektet.

Metoden används bland annat för att studera hur björnar reagerar vid kontakt med människor, såsom vid bärplockning och jakt. Forskarna låtsas vara bärplockare i närheten av björnen för att med positioneringstekniken studera hur björnen rör sig och reagerar på människans närhet. Detta är viktigt för att underlätta samspelet mellan moderna människor och vilddjur i takt med att björnarna blir allt fler.

– Samtidigt som Telia bidrar till rovdjursforskningen får vi värdefull information om vår mobiltäckning genom det här projektet. Björnarna i området har ju minst sagt extrema krav på bra täckning. Så någon björntjänst kan man ju inte tala om, säger Indra Åsander, chef för privatkundssegmentet på Telia.