Tele2 ska betala mer än 1 miljard kronor till TeliaSonera

Tingsrätten beslutade idag att Tele2 ska betala drygt en miljard kronor plus ränta till TeliaSonera. Kravet baseras på beslut PTS fattade hösten 2001 och som gäller de avgifter Tele2 ska betala för samtal som påbörjas i Tele2:s nät och avslutas i TeliaSoneras fasta och mobila nät.

Det har varit en mycket långdragen process och det är positivt att Tingsrätten nu fastslagit TeliaSoneras rätt att få betalt för det man har levererat till Tele2, säger Marie Ehrling, vd för TeliaSonera Sverige. Dagens beslut påverkar inte TeliaSoneras resultat, men när Tele2 betalar påverkas kassaflödet positivt.