Telia levererar 50 000 elektroniska id-kort till Stockholms läns landsting

Telia ska under en 18-månadersperiod leverera 50 000 elektroniska id-kort till Stockholms läns landsting, som därmed blir det första landstinget i landet som förser alla medarbetare med elektroniska id-kort. Id-korten är en viktig del av en gemensam säkerhetslösning för landstinget.

De elektroniska id-korten skall i första hand användas för att säkerställa att enbart behöriga användare får tillgång till patientinformation. De kan dessutom användas för till exempel elektroniska attester och inpasseringskontroll.

– Avtalet är ett genombrott för användningen av elektroniska id-kort och samtidigt ytterligare ett bevis på att vi lever upp till de högt ställda krav som finns på säkerhet i moderna kommunikationstjänster, säger Anders Tillander, försäljningsansvarig på segment företag på TeliaSonera Sverige.

– Med elektronisk identifiering kan vi öka säkerheten i våra IT-system och effektivisera flera rutiner i vården och inom landstinget i övrigt, säger Ulf Hertin, enhetschef på IT-avdelningen hos Landstingsstyrelsens förvaltning. Vi får också lägre administrationskostnader för hantering av användaridentiteter och lösenord till olika system och sparar viktig tid. Telias lösning motsvarar våra högt ställda krav på säkerhet och stabilitet i funktionerna.

Affären med Stockholms läns landsting är ett avrop på ett avtal som Carelink, en samarbetsorganisation för rationella it-satsningar inom vård och omsorg, har tecknat för Sveriges landstings och kommuners räkning.

_______________________________________________
Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
Presstjänsten, TeliaSonera Sverige, 020-77 58 30