TeliaSonera förvärvar majoriteten av aktierna i den norska bredbandsleverantören NextGenTel

TeliaSonera har förvärvat 82,3 procent i Next GenTel Holding ASA, den näst största aktören inom bredband /xDSL i Norge. Förvärvet kommer att bredda TeliaSoneras utbud i Norge där TeliaSonera är den näst största aktören inom mobil kommunikation. Förvärvet understryker den strategiska inriktningen att fokusera på mobila och Internet-baserade tjänster på hemmamarknaden.

TeliaSonera AB, det ledande telekommunikationsföretaget i Norden och Baltikum, har i dag ingått avtal med huvudaktieägarna i NextGenTel om att förvärva 23 539 226 aktier motsvarande 82,3 procent av aktierna i NextGenTel. För varje aktie kommer TeliaSonera att betala 65,50 NOK (79,44 SEK) kontant, totalt pris om 1 541 819 303 NOK (1 869 949 287 SEK), motsvarande en premium om 35 procent baserad på ett genomsnitt av NextGenTel-aktien viktade volym under de senaste tio dagarna på Oslo-börsen.

– Förvärvet understryker vår strategiska inriktning att fokusera på mobila och Internet-baserade tjänster på vår hemmamarknad. Det ger oss en möjlighet att bredda vårt utbud och även erbjuda bredband, VOIP och IPTV på den norska telekommarknaden som ett komplement till vårt starka mobila erbjudande, säger Anders Igel, vd och koncernchef för TeliaSonera AB. Det gör oss till en ännu starkare utmanare till ledaren på marknaden.

Efter dagens affär kommer TeliaSonera att lämna ett publikt bud till de återstående aktieägarna i Next GenTel i enlighet med de norska reglerna om obligatorisk budplikt. Budet kommer att lämnas så snart som möjligt, dock senast om fyra veckor. Priset i budet kommer att vara detsamma som det pris som betalas i dagens förvärv, det vill säga 65,50 NOK per aktie.

Transaktionen är ett strategiskt förvärv som ger en större närvaro i Norge och TeliaSonera kan dra fördel av att ha bredband på hela hemmamarknaden.

NextGenTel, som är noterat på Oslobörsen, fortsätter att verka som bredbandsoperatör under sitt eget varumärke på den norska marknaden. Ledningen kommer att vara kvar och det kommer inte att ske några större förändringar av företagets drift.

Kort företagsbeskrivning av NextGenTel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2004 2005
Nettoomsättning (miljoner NOK) 454 600
EBITDA (miljoner NOK) 121 137
Antal kunder (*) 95 300 148 000
Antal anställda (*) 171 202
(*) vid periodens slut
Fakta om aktieinnehavet
Efter transaktionen äger TeliaSonera AB 23 539 226 aktier i NextGenTel Holding ASA motsvarande cirka 82,3 procent av antalet aktier och röster i bolaget.

Presskonferens
En presskonferens kommer att hållas senare i dag kl. 14.00 på Hotell Continental i Oslo, Stortingsgaten 24/26, Konferensavdelningen Mötesrum 1.