TeliaSonera ökar sitt innehav i NextGenTel till 90,5 procent

TeliaSonera har på marknaden förvärvat ytterligare 8,2 procent aktier (2 344 551 aktier) i
NextGenTel Holding ASA till ett genomsnittspris om 65,10 NOK (78,16 SEK) per aktie och uppnår därmed ett innehav om 90,5 procent av utestående aktier.