TeliaSonera överklagar Länsrättens dom om bitström

TeliaSonera överklagar Länsrättens dom och begär att Kammarrätten ändrar PTS beslut om så kallat bitströmstillträde. Enligt TeliaSonera medför PTS beslut att investeringar som TeliaSonera gjort för sina kunder på en konkurrensutsatt marknad kan tas i anspråk av konkurrerande operatörer.

Svenska hushåll och företag kan få bredband på flera olika sätt. Den mest använda tekniken för att erbjuda bredband är kopparnätet som redan idag är öppet och där andra operatörer har köpt över 400 000 kopparaccesser, så kallad LLUB, för bredband. Utöver detta används också kabel-tv-nät, nybyggda fibernät och radionät. Idag slåss ett stort antal operatörer om kunderna med en rad skilda erbjudanden baserade på många olika tekniska lösningar. Därför, menar TeliaSonera, är det orimligt att företaget ska tvingas investera i ytterligare en reglerad produkt på kopparnätet. Bitström är en förädling av den produkt (LLUB) som redan idag erbjuds på marknaden.

TeliaSonera har framfört invändningar mot PTS beslut och har på flera punkter fått stöd av oberoende konkurrensrättslig expertis. Länsrätten har inte bemött TeliaSoneras invändningar, utan bara allmänt sagt att man delar de bedömningar PTS gjort. Mot den bakgrunden finns det skäl att överklaga domen och begära att kammarrätten omprövar hela målet.


Ytterligare information till journalister lämnas av:
TeliaSoneras presstjänst, 020-77 58 30