TeliaSonera tar initiativ för lägre priser på internationella mobilsamtal

TeliaSonera initierar förhandlingar med stora mobiloperatörer i Europa i syfte att sänka slutkundspriserna på internationella mobilsamtal. Initiativet som de andra europeiska mobiloperatörerna har tagit under de senaste dagarna att sänka grossistpriserna har öppnat möjligheten för TeliaSonera att omförhandla bolagets avtal för internationella roamingtjänster.

Bakgrunden till dessa initiativ är EU-kommissionens aktiviteter för att få telekombranschens uppmärksamhet kring konsumenternas åsikter om priserna på internationella mobilsamtal.

- TeliaSonera har den bestämda uppfattningen att lägre slutkundspriser gynnar den långsiktiga affären med högre traffikvolymer, säger Terje Christoffersen, chef för Marknadsföring, produkter & tjänster på TeliaSonera AB. Vi välkomnar de senaste stegen på marknaden mot lägre grossistpriser på internationell roaming och TeliaSonera kommer att använda detta för åstadkomma lägre priser för slutkunder samt för ökat kundförtroende och kundnöjdhet med internationella mobila tjänster.

Idag är slutdatum för EU-kommissionens konsultationsperiod kring internationell roaming. TeliaSonera kommer att visa sitt stöd för en sänkning av slutkundspriser för internationell roaming inom EU-länderna och att detta endast kan åstadkommas genom att grossistpriserna mellan operatörerna även tas i beaktande.

TeliaSonera är av den uppfattningen att branschen är redo och öppen för att ta alla aspekter i beaktande. Detta är något som den senaste tidens utveckling tydligt visat på och operatörerna därför ska få möjlighet att själva reglera detta.

TeliaSonera uppmanar EU-kommissionen att acceptera att grossistpriserna ska sänkas stegvis på årsbasis för att möjliggöra för branschen att anpassa sig till de nya prisnivåerna.

TeliaSonera understryker också att med en påtvingad reglering på grossistpriserna inom EU, så kommer dessa lägre priser via WTO-GATS-avtalen även bli tillgängliga för mobiloperatörer från icke-EU-länder utan att dessa mobiloperatörer i sin tur skulle vara tvungna att erbjuda motsvarande prisnivåer till de europeiska mobiloperatörerna. Detta kommer att resultera i att pengar flödar ut från Europa till nackdel för både den europeiska telekombranschen och den europeiska samhällsekonomin. Denna risk skulle dock inte uppstå med en självreglering där priser sätts baserat på ömsesidiga kommersiella avtal mellan operatörerna.