Trängselskatterna ökar intresset för att jobba hemifrån

Det finns ett starkt intresse bland stockholmarna för att jobba hemifrån. Ett intresse som har ökat, framför allt bland kvinnor och yngre stockholmare, sedan trängselskatterna infördes på försök i början av året. Sju av tio säger att det vore intressant att jobba hemifrån om de fick möjligheten. Majoriteten av stockholmarna ser framför sig att fler kommer att jobba mer hemifrån under de närmaste åren.

Knappt hälften av alla som arbetar i Stockholms län säger att deras arbetsgivare är positivt inställd till att medarbetare jobbar hemifrån. Samtidigt visar undersökningen att fyra av tio jobbar på ett företag där det inte uppskattas. Lika många säger att de saknar de tekniska förutsättningarna för att jobba hemifrån.

– Fler företag borde ge sina medarbetare chansen att jobba mer flexibelt. Våra undersökningar visar att det är bra både för den anställde, som mår bättre, och för företaget, eftersom arbetet blir effektivare. Det finns idag enkla tjänster, bredband och trådlösa nätverk som ger valfriheten att jobba där man vill, säger Bodil Prising, affärsansvarig för mobila företagstjänster på TeliaSonera Sverige.

Det är framför allt kvinnor och anställda i offentlig sektor som upplever att de inte har de tekniska förutsättningarna. 44 procent av kvinnorna säger att tekniken hindrar dem och 42 procent i offentlig sektor. Undersökningen visar också att det är arbetsgivare i privat sektor som är mest positiva till att medarbetare jobbar hemifrån.

Fakta om undersökningen
Temo har på uppdrag av Telia genomfört en telefonundersökning om trängselskatter och att jobba hemifrån. Undersökningen, som genomfördes 8-23 februari 2006, har besvarats av 529 personer som bor och arbetar i Stockholms län. Rapporten finns att ladda ner från pressarkivet på www.teliasonera.se