FCC löser option i Xfera

Fomento de Contrucciones y Contratas S.A. (FCC) erhöll i samband med TeliaSoneras ökning av ägandet i Xfera, som kommunicerades under gårdagen, en option att köpa maximalt 3,4 procent av aktierna i Xfera från Teliasonera senast den 29 juni 2006, till samma pris som TeliaSonera köpte aktierna för.

FCC har löst denna option att köpa 3,4 procent i Xfera. Efter lösenförfarandet uppgår TeliaSoneras ägarandel till 76,6 procent av Xfera. TeliaSonera kommer att erhålla lösenpriset om 40 miljoner SEK (4,3 miljoner EUR) från FCC, vilket kommer att sänka TeliaSoneras initiala pris för ägandet i Xfera från 657 miljoner SEK till 617 miljoner SEK.