Modern kommunikation effektiviserar vården

Respondenterna i Telias undersökning ställer sig positiva till att använda modern kommunikation i kontakterna med sjukvården. 86 procent vill kunna boka läkarbesök på Internet och 80 procent vill också kunna få sjukvårdsupplysning via internet. 76 procent instämmer i att de vill ha påminnelse via sms inför läkarbesöket. De främsta skälen till att man vill kommunicera med sjukvården via till exempel sms och e-post är att det är snabbare (64 procent), enklare (70 procent) och att man slipper köa på vårdcentralen (83 procent). Särskilt kvinnorna är positiva till att kommunicera via nya kanaler som ett enklare sätt att få kontakt med vården.

En stor andel av de svarande (78 procent) anser också att modern kommunikation skulle ge lägre kostnader i vården samt bättre service (86 procent) och ökad valfrihet för patienten (85 procent).

Om fem år bokas läkarbesök på nätet
När respondenterna blickar framåt i tiden tror dock nästan alla att läkarbesök kommer att bokas på internet om fem år. Man tror även att det kommer vara möjligt att till exempel kunna få besked om köplats till operation via sms.

– Det är tydligt att svenskarna är redo att använda moderna kommunikationstjänster i sina kontakter med personer inom vård och omsorg, säger Marie Ehrling, vd på TeliaSonera Sverige. Dessutom är framtidens vårdtagare vana vid att använda modern kommunikation och de kommer att kräva att vi fortsätter att utveckla och förenklar kommunikationen med och inom vården.

E-post på vårdhemmet – både för anhöriga och personal
Redan idag vill 71 procent av dem som svarat på Telias undersökning kunna ha kontakt via e-post med personal på vårdhemmet eller i hemtjänsten där en anhörig får omvårdnad. 57 procent vill också kunna kommunicera med anhöriga och vänner som bor på vårdhem via e-post. Även webbkameran är populär (28 procent), till exempel för att den kan underlätta om man har långt till nära och kära.

Om Telia Trendspaning 2006
Telia har i denna undersökning frågat 5 619 svenskar om modern kommunikation inom vården. Hela Sverige är representerat. Respondenterna är kunder till Telia. Fältperioden var den 31 januari till den 3 februari 2006.