Norska konkurrensmyndigheten godkänner TeliaSoneras köp av NextGenTel

Den norska konkurrensmyndigheten beslutade igår att inte närmare undersöka TeliaSoneras köp av bredbandsbolaget NextGenTel, och godkänner därmed köpet. TeliaSonera äger nu NextGenTel till 100 procent efter den tvångsinlösen som tillkännagavs den 12 juni 2006.