Ny styrelse i Xfera. Johan Andsjö utsedd till verkställande direktör

En ny styrelse för Xfera utsågs vid bolagsstämman den 29 juni.

Styrelsen består av:
Styrelseordförande, Ángel García Altozano, General Manager ACS Group, chef för Finance, Corporate development and financial shareholdings,
Kenneth Karlberg, VD för TeliaSonera Norge, Danmark och Baltikum
Erik Hallberg, Senior Vice President, chef för TeliaSonera Baltikum
Michael Grant, Senior Vice President, chef för TeliaSonera Corporate Mergers & Acquisitions, and Holding
Johan Andsjö, Nyligen utsedd till VD för Xfera.

Vid stämmans efterföljande styrelsemöte utsågs Johan Andsjö, 34, till verkställande direktör för Xfera.

Johan Andsjö har stor erfarenhet inom det mobila kommunikationsområdet och av att starta och bygga upp verksamheter. Under perioden 1998 till 2000 var han chef för teknisk utveckling i samband med utrullningen av Tess, en mobiloperatör i Brasilien, och General Manager under uppbyggnaden av Tess Internet Services, en operatörsoberoende leverantör av mervärdestjänster. Närmast har han varit chef för mobilaffären inom TeliaSonera Sverige. Johan Andsjö har också innehaft ett flertal chefspositioner på TeliaSonera inom mobilkommunikationsområdet och har där arbetat bland annat med pan-nordisk omstrukturering, synergirealisering, mervärdestjänster, mobila nätverk samt strategi och affärsutveckling.

Johan Andsjö kommer, med placering i Madrid, att leda Xferas organisation och den nordiska projektgrupp som redan påbörjat sitt arbete.

- Den spanska mobilmarknaden innehåller betydande möjligheter. Det finns utrymme för ytterligare en aktör och Xfera har redan gjort en hel del av det nödvändiga arbetet för att möjliggöra en framgångsrik lansering och uppfylla licensvillkoren. På måndag kommer Xferas nuvarande organisation tillsammans med TeliaSoneras projektgrupp att starta utrullningen av Xferas verksamhet. Jag är övertygad om att vi ska kunna skapa nya intressanta tjänster och erbjudanden för mobilmarknaden i Spanien, säger Johan Andsjö, VD för Xfera.

José María del Corro García-Lomas, nuvarande CFO, kommer att fortsätta i samma roll på Xfera. Innan han var CFO för Xfera var han CFO för EADS Spain och dessförinnan VD för Airbus finance corporation.

Johan Hall har utsetts till Chief Technology Officer med ansvar för nät, IT och teknik. Johan Hall har bred internationell erfarenhet av att leda och etablera såväl mobilverksamhet som fastnätsverksamhet i flera länder och för ett flertal operatörer. Närmast kommer Johan Hall från en tjänst som VD för Svenska UMTS-nät AB (SUNAB) som är en joint venture mellan TeliaSonera och Tele2 och han har därmed varit ansvarig för verksamheten och uppbyggandet av det gemensamma UMTS-nätet i Sverige. På uppdrag av TeliaSonera, har Hall varit ansvarig för att starta upp mobiloperatören Tess i Brasilien. Tidigare var han chef för Deutsche Telekoms mobil- och fastnätsverksamhet i Filippinerna. Han har också startat upp flera av Millicoms mobilverksamheter i Asien.

Xfera kommer även fortsättningsvis dra nytta av den tidigare VDn Antonio Cantóns kompetens. Antonio Cantón har varit VD för Xfera sedan 2001 och kommer att vara kvar som rådgivare till företaget och Johan Andsjö initialt under ett år.