Telereglering hämmar konkurrens och investeringsvilja - forskare varnar för stagnation på svenska telemarknaden

En avreglering som innebär att konkurrensrätten, såsom den tillämpas i näringslivet i allmänhet, ersätter den sektorspecifika regleringen är sannolikt den mest gynnsamma politik som kan bedrivas för att skapa investeringsvilja och på sikt en ny modern teleinfrastruktur. En kvarstående sektorspecifik förhandsreglering leder till stagnation, skriver Mattias Ganslandt i sin rapport.

– På de områden där särregleringen upphört, till exempel mobilmarknaden, är investeringsviljan hög. Vi genomför just nu en miljardinvestering för att skapa ännu bättre mobiltäckning över hela Sveriges yta. Där den sektorspecifika förhandsregleringen fortfarande gäller är marknadens aktörer däremot mer intresserade av att leva på gamla tillgångar som kopparnäten och kabel-tv-näten, än att investera i ny infrastruktur för framtiden. Vi menar att det är nödvändigt att investeringsviljan återskapas, säger Marie Ehrling, vd TeliaSonera Sverige.

Mattias Ganslandt menar också att telepolitiska mål vid sidan om direkt konsumentnytta kan tillgodoses mer effektivt med andra politiska instrument än den sektorspecifika regleringen. Socialpolitiska, regionalpolitiska och kulturpolitiska mål som inte uppfylls på en marknad med välfungerande konkurrens kan exempelvis tillgodoses genom subventionering eller offentlig upphandling, menar Ganslandt.

– Det finns med dagens kostnadsbaserade regelverk inga incitament att bygga ny infrastruktur i svensk glesbygd. Kostnaden är enorm och kundunderlaget är litet. Det är ingen tillfällighet att det i glesbygden saknas konkurrens även för sådana basfunktioner som livsmedel, bensin, post och kommunikationer med buss och tåg, säger Marie Ehrling.

– Ändå förväntas det från många håll att det privata TeliaSonera bör åläggas en skyldighet att investera i glesbygd - bara för att man har en historia som Televerket. Svensk glesbygd har självklart ett behov av goda kommunikationer, men de kan med fördel lösas genom upphandling eller genom andra överenskommelser som ger affärsincitament även i svensk glesbygd, avslutar Marie Ehrling.

Om rapporten: Elektroniska kommunikationer – konkurrens på kort och lång sikt
Mattias Ganslandts forskarrapport är en analys av den sektorspecifika regleringen av elektroniska kommunikationer i Sverige. Rapporten, som behandlar såväl principiella som praktiska synpunkter på reglering, är gjord under våren 2006 på uppdrag av TeliaSonera.
Rapporten finns att ladda ned i sin helhet till höger på sidan.