Telias 3G-nät klart under hösten 2006

Inom de närmaste dagarna ska de mobiloperatörer som bygger 3G-nät redovisa till PTS vid vilken tidpunkt täckningen uppfyller licensvillkoren för 3G. Svenska UMTS-nät AB, som ägs gemensamt av Telia och Tele2 och bygger 3G-nätet åt bolagen, kommer då att rapportera att utbyggnaden uppfyller kraven under hösten 2006.

Utbyggnaden av 3G-nätet går därmed in i en ny fas där nätet kommer att förstärkas och förbättras för att möta en stadigt ökande efterfrågan från våra kunder.

– Det känns mycket tillfredsställande att vi snart har uppfyllt licensvillkoren. Och framför allt är vi nöjda med att kunna erbjuda landets bästa täckning till våra kunder som har höga krav och förväntningar på den mobila kommunikationen, säger Marie Ehrling, vd för TeliaSonera i Sverige.