TeliaSonera ingår i stark FoU-satsning i Sverige

- Som det ledande telekomföretaget är det självklart viktigt för oss att vara med och stötta forskning och utveckling inom området. Genom vårt engagemang hoppas vi konkret bidra både med samhällsnytta och kundnytta. Forskningsprojekten kommer också att ge värdefull information för att säkra användbarhet och enkelhet för framtidens kommunikationstjänster, säger Terje Christoffersen, chef för koncernens marknadsföring, produkter och tjänster på TeliaSonera AB.

Med forskningsområdet hållbar kommunikation vill TeliaSonera få kunskap kring samhällets utveckling på sikt och hur en långsiktig utveckling av kommunikation som är både resurssnål och tar största möjliga hänsyn till miljön kan drivas.

Forskningsområdet mobil kommunikation väntas ge värdefull kunskap om attityder och användning av mobila tjänster i ett samhälle där mobil kommunikation ingår överallt.

Samarbetet med VINNOVAs kompetenscentra vid KTH och Stockholms Universitet drivs inom ramen för TeliaSoneras R&D-enhet som kommer delta i olika styrgrupper och forskningsprojekt vid respektive kompetenscenter.