TeliaSonera och ledande europeiska telekom-operatörer åtar sig sänka priser på internationella samtal

Lägre grossistpriser banar väg för att genomsnittliga slutkundspriser i Europa sänks med upp till 50 procent Ledande mobiloperatörer i Europa har kommit överens om att halvera de genomsnittliga grossistpriserna på internationella roamingtjänster. Detta väntas leda till en avsevärd reduktion av priserna för roamingtjänster som möjliggör för slutkunder att ringa och ta emot samtal när de befinner sig inom ett utökat EU (European Economic Area).


TeliaSonera, Orange, Telecom Italia Mobile, Telenor, T-Mobile, Optimus och Wind, som tillsammans har kunder som representerar nära 200 miljoner av EU:s mobilanvändare, har kommit överens om att begränsa de genomsnittliga grossistpriserna, som de erbjuder varandra för att tillhandahålla roamingtjänster, till 45 euro-cent per minut från oktober 2006 och till 36 euro-cent per minut från oktober 2007, vilket sänker nuvarande grossistpriser med hälften.

Operatörerna åtar sig att så snart och så fullständigt som möjligt låta kunderna få del av dessa sänkningar genom marknadsdrivna sänkningar av slutkundspriserna. Detta banar väg för en reduktion av de genomsnittliga slutkundspriserna på roamingtjänster inom EEA med cirka 50 procent.

Ett oberoende organ kommer att utses för att granska minskningen av de genomsnittliga slutkundpriserna på roamingtjänster för rösttrafik bland de aktuella operatörerna. Detta organ kommer med sexmånadersintervaller att publicera ett index som visar trender på slutkundspriser inom EEA.

Operatörerna, som tillhandahåller tjänster i nästan alla EU-länder, kommer att erbjuda sig att tillämpa den föreslagna grossistprissänkningen ömsesidigt, genom avtal med andra operatörer baserade i Europa. En huvudsaklig fördel med detta upplägg, jämfört med den av EU-kommissionen föreslagna regleringen av roamingtjänster, är att denna frivilliga grossistprissänkning tillåter utrymme konkurrens vad gäller priser och tjänster mellan mobiloperatörer på både grossist- och slutkundsnivå.

Ovanstående operatörer har erbjudit alla operatörer inom EEA-området att underteckna den föreslagna policyn och ytterligare operatörer kan därför förväntas ansluta sig före oktober 2006.

- TeliaSonera välkomnar detta initiativ från telekomindustrin eftersom det kommer att leda till lägre slutkundspriser, som i sin tur kommer att leda till nöjda kunder och högst troligt även till att de kommer att använda mobilen mer när de är utomlands, säger TeliaSoneras VD och koncernchef Anders Igel i en kommentar.

Kommentarer från andra deltagande operatörer:

Sanjiv Ahuja, Chief Executive Officer, Orange.
- Orange är tillfredsställt med att delta i ett initiativ som så klart demonstrerar mobilindustrins beslutsamhet att sänka priserna på roamingtjänster till fördel för alla kunder inom EU. Mobilindustrin fortsätter att vara en sjudande och konkurrensutsatt marknad och vi är övertygade om att det är genom konkurrens och inte genom reglering som kundernas behov bäst möts.

René Obermann, CEO, T-Mobile International:
- Vi har alltid visat ett intresse för att minska roamingkostnaderna och har också gjort det till fördel för våra kunder. Vi är därför glada att delta i ett initiativ taget av ett omfattande nätverk av operatörer, som deklarerat att frivilligt reducera priserna avsevärt. Detta gör det uppenbart att marknadskrafterna inom mobilindustrin fungerar och därför behövs inte något ingripande med reglering.