TeliaSonera startar mobilverksamhet i Spanien – ökar ägandet i Xfera och planerar utbyggnad av UMTS-nät

TeliaSonera har nått en överenskommelse om att öka sin ägarandel i Xfera Móviles S.A. till 80 procent. Xfera äger en landsomfattande UMTS-licens i Spanien. Initialt betalar TeliaSonera 657 miljoner SEK (71 miljoner EUR) för aktierna. TeliaSonera avser att starta mobilverksamhet och planerar att bygga ett UMTS-nät.

TeliaSonera, det ledande telekomföretaget i Norden och Baltikum, har undertecknat ett avtal och slutfört affärsuppgörelsen med övriga aktieägare i Xfera Móviles S.A. om att öka sitt aktieinnehav i Xfera från 16,55 procent till 80 procent. ACS Telefonía Movíl, S.L. som är ett företag inom den spanska byggkoncernen ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. kvarstår som partner och aktieägare i Xfera. Genom att förvärva ett majoritetsintresse i företaget kan TeliaSonera starta mobilverksamhet och planerar att bygga ett UMTS-nät i enlighet med de befintliga licensvillkoren. Licensvillkoren inkluderar rätten att erhålla nationell GSM-roaming med rimliga villkor.

Den initiala köpeskillingen för de förvärvade aktierna uppgår till 657 miljoner SEK (71 miljoner EUR ). Dessutom har en vinstbaserad tilläggsköpeskilling avtalats med de säljande aktieägarna. Den totala investeringskostnaden för Xfera inklusive investeringar i nät, IP-tjänsteplattformar, uppstartskostnader och frekvensomfångsavgifter (inklusive upplupna avgifter från 2002) beräknas bli mindre än 9 miljarder SEK (1 miljard EUR) de första fem åren. Inom samma tidsperiod förväntas verksamheten uppnå ett positivt fritt kassaflöde.

TeliaSonera har samtidigt signerat ett avtal med den tidigare aktieägaren i Xfera, Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. (FCC). Avtalet ger FCC en option att köpa maximalt 3,4 procent av aktierna i Xfera från Teliasonera senast den 29 juni 2006, till samma pris som TeliaSonera har köpt aktierna för.

Xfera tilldelades en landsomfattande UMTS-licens i Spanien i mars 2000 och TeliaSonera är en av företagets grundare. Under tidigare år har ägarna kraftigt skurit ned Xferas kapital- och rörelseomkostnader i avvaktan på att den nödvändiga UMTS-tekniken ska bli kommersiellt tillgänglig för lansering av kommersiella tjänster. I juni 2004 ändrades de ursprungliga licensvillkoren av det spanska ministeriet för industri, turism och handel.

– Vi menar att det nu är möjligt att använda Xferas UMTS-licens i kombination med nationell roaming för GSM. Marknadsförhållandena i Spanien lämnar utrymme för ytterligare en aktör. Detta, tillsammans med fallande leverantörspriser samt tillgången på högkvalitativa och rimligt prissatta 3G-telefoner, ger oss möjlighet att etablera oss på en ny marknad, kommenterar Anders Igel, VD och koncernchef för TeliaSonera AB.

Den spanska mobilmarknaden omfattar tre etablerade operatörer med en sammanlagd penetration på omkring 91 procent, motsvarande omkring 40 miljoner mobilanvändare bland den totala befolkningen på 44 miljoner. Penetrationen av 3G-telefoner ökar och TeliaSonera bedömer att antalet telefoner på marknaden nu överstiger 1,2 miljoner.

– Vi är fast beslutna att använda all vår kunskap och erfarenhet för att introducera oss som en ny konkurrenskraftig aktör på den spanska marknaden, fortsätter Anders Igel.

Inbjudan till telefonkonferens
Journalister och analytiker bjuds härmed in att delta i en telefonkonferens den 15 juni kl. 11.30 svensk tid med Anders Igel, VD och koncernchef för TeliaSonera AB, Kim Ignatius, vice VD och CFO för TeliaSonera AB och Kenneth Karlberg, VD TeliaSonera Norge, Danmark och Baltikum.

Nummer att ringa: +44 (0)20 71 62 00 25
Deltagarna ska hänvisa till: TeliaSonera
Uppringningsinformation: För att säkerställa att du ansluts till telefonkonferensen ber vi dig ringa några minuter innan konferensen startar. Det går även bra att lyssna till konferensen i direktsändning via vår webbplats.
Svarsnummer till 22 juni 2006: +44 (0)20 70 31 40 64
Tillträdeskod: 709519