TeliaSonera tillkännager offentligt bud och tvångsinlösen av återstående aktier i norska NextGenTel

TeliaSonera tillkännagav idag sitt beslut att lämna ett offentligt bud på alla utestående aktier i NextGenTel som ännu inte ägs av TeliaSonera. Priset per aktie enligt det offentliga budet är NOK 65,50 (SEK 79,44). Samtidigt har TeliaSonera beslutat att genomföra en tvångsinlösen. Priset vid tvångsinlösen blir samma som priset enligt det offentliga budet.

Den 16 maj förvärvade TeliaSonera AB, det ledande telekomföretaget i Norden och Baltikum, 82,3% av aktierna i NextGenTel ASA, den näst största operatören av bredband/xDSL i Norge. TeliaSonera har därefter genom köp på marknaden förvärvat ytterligare 12,7% av aktierna, vilket ger en aktuell ägarandel på 95%.

TeliaSonera lämnar idag ett offentligt bud och genomför samtidigt tvångsinlösen av de återstående aktierna i NextGenTel. TeliaSonera kommer att betala NOK 65,50 (SEK 79,44) för de utestående aktierna, vilket motsvarar en premie på 38%, 35% och 31% i förhållande till det viktade genomsnittliga marknadsvärdet för de senaste 5, 10 respektive 20 börsdagarna innan företaget blev majoritetsägare i NextGenTel. De aktier som inte säljs i det offentliga budet kommer att förvärvas genom tvångsinlösen.

Budet är öppet från och med idag till och med den 10 juli 2006. Invändningar mot tvångsinlösen kan göras från och med idag till och med den 14 augusti 2006. Prospektet har skickats ut till samtliga kvarvarande aktieägare i NextGenTel den 8 juni 2006.