TeliaSonera utökar bredbandsnätet i Borgholm

Lisbeth Lennartsson (c), kommunstyrelsens ordförande, Sune Axelsson (s), vice ordförande i kommunstyrelsen och Eddie Forsman (m) ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott, är alla eniga om att bredbandsutbyggnaden är en fantastisk möjlighet och en självklar del av infrastrukturen i ett modernt samhälle.

– Vi ser fram emot att bredbandsnätet färdigställs. Det betyder oerhört mycket för både företagare och privatpersoner samt bidrar till att kommunen blir mer attraktiv för inflyttning, säger Lisbeth Lennartsson, kommunstyrelsens ordförande.

Utbyggnaden är förberedd för framtida anslutningar med högre kapacitet och endast ett fåtal orter i Borgholms kommun kvarstår innan kommunen får ett heltäckande bredbandsnät.

– Vi siktar på att färdigställa utbyggnaden på övriga orter i kommunen innan årsskiftet. Det kommer att innebära en fullständig täckning i Borgholm, säger Mikael Sjöberg, försäljningsdirektör, TeliaSonera Network Sales.

Borgholms kommun har valt en öppen nätlösning, vilket innebär att hushållen och företagen i kommunen fritt kan välja leverantör av bredbandstjänster bland dem som har avtal med TeliaSonera.

På www.borgholm.se listas de leverantörer från vilka orternas invånare kan beställa bredband. På grund av en viss leveranstid bör man beställa sitt bredband redan nu, för att vara säker på att få tillgång till bredband från startdatum.

¬TeliaSonera Network Sales har under de senaste åren tecknat avtal om bredbandsutbyggnad i ett 100-tal kommuner i Sverige.

Ytterligare information till journalister lämnas av:
TeliaSoneras presstjänst, 020-77 58 30