TeliaSoneras ungdomsråd testar MSN® Messenger i mobilen

Under de tidigare ungdomsråden har framförallt mobila tjänster diskuterats och flera av ungdomarna har efterfrågat möjligheten att chatta över mobilen. Nu kommer deras önskemål att gå i uppfyllelse. Inom kort kommer TeliaSonera, tillsammans med Microsoft, att lansera MSN® Messenger på mobilportalen SurfPort. Ungdomarnas synpunkter kommer att tas tillvara i samband med vidareutvecklingen av tjänsten.

Ungdomsrådet har även tidigare gett viktig input till tjänsteutveckling inom TeliaSonera.

- Ungdomarnas idéer kring exempelvis mobila innehållstjänster och positioneringstjänster har varit till stor nytta i utvecklandet och lanseringen av mobila Internet portalen, SurfPort, säger Anders Igel, VD och Koncernchef för TeliaSonera

I april 2004 bildades TeliaSoneras internationella ungdomsråd med syfte att öka ungdomars påverkan på TeliaSoneras befintliga och framtida tjänster och service.

- Ungdomsrådet är ett av flera pågående aktiviteter inom TeliaSonera som ska vägleda oss i vårt arbete med att utveckla tjänster som unga kunder verkligen vill ha. Det är ett led i vår strategiska inriktning att i ett tidigt skede involvera kunderna i tjänsteutvecklingen och därmed öka vår möjlighet att ta fram tjänster som är lätta att förstå, lätta att köpa och lätta att använda, säger Anders Igel.

TeliaSoneras internationella ungdomsråd består dels av unga anställda på TeliaSonera, dels av unga kunder från några av de länder som TeliaSonera är ledande i. De unga kunderna är medlemmar i cirka ett år. Ungdomsrådet sammanträder två gånger per år för att diskutera TeliaSoneras tjänster och service samt idéer och uppslag kring nya tjänster.

TeliaSoneras internationella ungdomsråd leds av Anders Igel, VD och Koncernchef, och av Terje Christoffersen, chef för koncernövergripande enheten Marknad, Produkter och Tjänster.

Följande personer är medlemmar i TeliaSoneras internationella ungdomsråd:

TeliaSonera-kunder i åldrarna 14-20:
Ellen Fjaestad, 19, Sverige
Magnus Kreiberg, 14, Danmark
Edgaras Figurinas, 16, Litauen
Jaakko Loikkanen, 20, Finland
Emil Gyllehammar, 18, Norge
Ina Pleska, 19, Moldavien

Representanter från TeliaSonera:
Maria Walmeus, Sverige
Jan Mortensen, Danmark
Jovita Aukstuolyte, Litauen
Tommi Anttila, Finland
Benedicte Kjøde, Norge
Cristina Popa, Moldavien
Priya Sawhney, TeliaSonera AB
_______________________________________________
Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
Carina Kampe, pressansvarig TeliaSonera AB, tel 020-77 58 30