Bättre mobilnät med kundernas hjälp

När motsvarande möjlighet erbjöds under en tremånaders period förra året kom mer än 8 000 tips in. Eftersom responsen från kunderna var stor och har utgjort värdefull information, inför Telia nu en permanent ”tipsarsida” på telia.se. På detaljerade täckningskartor kan kunderna enkelt pricka in var de anser att täckningen bör förbättras.

Hittills i år har Telia byggt ut mobilnätet på mer än 500 platser runt om i landet. Under hösten 2006 beräknas 3G-nätet vara färdigbyggt och uppfylla PTS:s krav på befolkningstäckning, det vill säga att det når 8 860 000 invånare.

Under de närmaste tre månaderna (juli-september) planerar Telia att bygga ut mobilnätet på 270 platser, från Ystad i söder till Pajala i norr.Bakgrund
Telias utbyggnad av mobilnätet 2005-2008
Telia investerar under en fyraårsperiod en miljard kronor för att förbättra driftsäkerheten i GSM-nätet och öka täckningen från 70 till 90 procent av landets yta. Samtidigt fyrfaldigas datahastigheten för mobilt internet i GSM-nätet med hjälp av EDGE-teknik.

Mer information om utbyggnadsplanerna på respektive ort och kommun finns i pressarkivet på teliasonera.se