Blixt och dunder pressar Telias kundtjänst – felanmälningarna ökar med flera 100 procent när åskan drar fram

När blixten slår ner alstras spänningar i el- och teleledningar, som kan skada elektriska apparater. Särskilt utsatta är sådana apparater som är kopplade både till el- och telenäten såsom telefonsvarare, faxar och datorer via modem. Den typen av utrustning ger åskspänningarna en attraktiv väg att nå ”jord”, genom överslag mellan el- och telenäten på flera kilometers avstånd från själva nedslaget.

Bor man i områden med långa luftledningar för el och tele är det särskilt viktigt att skydda sig. Det finns flera olika typer av överspänningsskydd att installera. De kostar från några hundralappar och uppåt och finns i el- och elektronikfackhandeln. Vissa skydd kräver behörig installatör, men ger en större garanti för ett bra skydd. Många gånger är det väl använda pengar med tanke på att den tekniska utrustning vi har i hemmen ofta har ett högt värde.

Goda råd när åskan går

1. Låt bli att svara när det ringer då åskan går även om det ’bara mullrar’! Det är det enklaste och bästa rådet som Telia alltid ger sina kunder. Risken för olyckor är stor då blixten letar sig in i huset längs telefonledningen, genom telefonluren och vidare genom den som pratar i telefonen.
2. Koppla om möjlighet ur telefoner, faxar och datorer (inklusive modem) innan ovädret bryter ut eller då man lämnar till exempel sommarstugan. En god regel är att om möjligt alltid koppla ur anslutningarna till el- och telenäten innan man åker på semester. Men låt hellre bli om åskan redan går. Har man otur kan blixten slå ner, samtidigt som man håller på att koppla ur sin utrustning.
3. Om man måste prata i telefon så är i så fall en mobiltelefon eller en trådlös telefon att föredra. Där finns ingen ledande kabel.
4. Innan man ringer felanmälan bör man kontrollera om det är den egna telefonen som är skadad. Det gör man enkelt genom att koppla ur samtliga apparater anslutna till nätet och sedan ansluta en annan telefon till det första telefonjacket i bostaden.

Telia satsar mångmiljonbelopp på åskskydd
Telia satsar varje år tiotals miljoner för att förbättra åskskyddet. Omfattande åskväder ger dock en mängd skador, ofta samtidigt, på flera ställen i en kabel. Till skillnad från många andra nätfel kräver åskskador närvaro av tekniker på plats. Med hjälp av statistik över var och hur stora skador som drabbar olika områden, sker kontinuerligt förbättringar av åskskyddet. Sommaren 1997 var en åsksommar som kommer att gå till historien. Det var också då som Telia startade sitt omfattande program för att förbättra åskskyddet, vilket har inneburit att kostnaderna för åskskador har minskat med över 70 procent. Telia har också tillgång till SMHI:s dagliga åskriskprognoser för att kunna optimera resurser på bästa sätt och agera så snabbt som möjligt.