Telia tecknar miljonkontrakt med landstinget i Värmland

Landstinget i Värmland har tecknat ett fyraårigt avtal med TeliaSonera Sverige. Avtalet som gäller från och med juli 2006 är värt cirka 60 miljoner kronor och omfattar både fast och mobil telefoni.

Avtalet är ett av flera så kallade funktionsavtal som Telia tecknat den senaste tiden.
– Det här det nya sättet att köpa kommunikationstjänster, säger Maria Thörn, platschef på TeliaSonera Sveriges Karlstadskontor. Trenden är att våra kunder i allt större utsträckning efterfrågar funktioner istället för enskilda produkter och tjänster, för att skapa enkelhet och för att bättre kunna fokusera på sin kärnverksamhet.

Landstinget i Värmland har tecknat avtal om funktionen ”telefoni”, som omfattar både fast och mobil telefoni. Telia tar ansvar för att funktionen fungerar som överenskommet, att den utvecklas utifrån kundens behov samt att den tekniska utrustningen underhålls. Syftet är att skapa en struktur som ger förbättringar och besparingar för landstinget.

– Vi strävar hela tiden efter att göra det enklare för medborgarna att nå och hålla kontakt med vården i Värmland. Telias kunskap om modern kommunikation blir ett värdefullt tillskott i det arbetet, säger Håkan Krantz, ansvarig för telefoni på Landstinget i Värmland.


Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
TeliaSonera Sveriges presstjänst, tfn 020-77 58 30