TeliaSonera-delägda Overseas Telecom säljer sin andel i MTN Uganda

Overseas Telecom AB, där TeliaSoneras kapitalandel är 65 procent, har sålt sitt innehav om 32 procent i telekomoperatören MTN Uganda till MTN International (Mauritius) Ltd, helägt dotterbolag till MTN Group Ltd, Sydafrika. Köpeskillingen uppgår till 1,2 miljarder kr.

Försäljningen, som är ett led i bolagets strategi att successivt realisera tidigare genomförda investeringar, väntas innebära en kapitalvinst om drygt SEK 900 miljoner för Overseas Telecom.

Efter avyttringen av MTN Uganda återstår i Overseas Telecoms portfölj det 55 procentiga innehavet i telekomoperatören Suntel på Sri Lanka.

Effekten på TeliaSoneras resultat kommer att bokföras under tredje kvartalet och uppgå till cirka 600 miljoner SEK.